Offerte aanvragen 0800 16 016

Wat is Integrated Pest Management

Het IPM principe is een belangrijk middel waarmee bijvoorbeeld de voedselveiligheid in de voedingsmiddelenindustrie kan worden vergroot, dit door een betere preventie van plaagdierproblemen en minder risico van productbesmetting door al dan niet giftige lokazen en residuen van insecticiden. En zeker niet in de laatste plaats, draagt een vermindering van de hoeveelheid toegepaste biociden bij tot een beter milieu, een gezondere werkomgeving en een beter imago van de ongediertebestrijdingssector.
Om een plaagdierprobleem op te lossen, is een nauwkeurige identificatie van de plaagdiersoort van cruciaal belang. Eenmaal geïdentificeerd, kan kennis van de biologie en het gedrag van de plaagdieren helpen bij het plannen van de meest efficiënte en minst giftige methode om de plaag te bestrijden en verdere herhaling te voorkomen. Onze producten variëren van traditionele lijm-gebaseerde controlevallen tot verschillende knaagdieroplossingen: toxic en non-toxic.

Wij bieden aanbevelingen op maat om het risico van ongedierteplagen te beheersen en stellen een geïntegreerde plaagdierbestrijdingsoplossing voor die is afgestemd op elke locatie en elk bedrijf. Wij passen een systematische aanpak toe om plaagdieren te voorkomen en te bestrijden, waarbij de gevolgen voor mens en milieu tot een minimum worden beperkt.

Bij het opstellen van een IPM-plan wordt uitgegaan van de volgende 4 stappen:

  1. Inspectie: het in kaart brengen van de risico’s op locatie.
  2. Determinatie: het bepalen van de mogelijke soorten ongedierte en hun kenmerken.
  3. Behandeling: het uitvoeren van de preventieve bestrijdingstechnieken.
  4. Evaluatie: het controleren van de preventieve bestrijding en eventuele bijsturing.

Het doel van een IPM-plan is het streven naar preventie in plaats van bestrijding. Zo kunnen schadelijke bestrijdingsmiddelen en biociden beperkt worden om het milieu te ontzien. Een voorbeeld van dit type bestrijdingsmethodes is bijvoorbeeld het afdichten van naden en kieren in gebouwen om zo ongedierte buiten te houden. In bedrijven die met voeding werken, is dat een zeer belangrijk aspect in het kader van de voedselveiligheid.

De IPM-aanpak wordt echter niet alleen gebruikt in de voedingsindustrie, maar ook bij particulieren of in een bedrijf in de non-food.

Dergelijke aanpak heeft tal van voordelen. Door preventief ongedierte te bestrijden, verkleint het risico op contaminatie van de etenswaren en zal er minder voeding verspild worden. Daarnaast voorkom je ook extra kosten die een ongedierteplaag met zich kan meebrengen zoals materiële en structurele schade. Bovendien draagt het weren van insecticiden bij tot een gezondere werkomgeving voor alle medewerkers.

 

Via het online rapportagesysteem van Bug Crushers kan je als zaakvoerder aantonen dat je bedrijf de nodige stappen onderneemt om ongedierte buiten te houden. Dit a.d.h.v. een gedetailleerd ongediertebestrijdingsplan waarin alle informatie overzichtelijk is opgenomen omtrent:

✓ Het aantal inspecties per jaar is gebaseerd op het aantal dat opgenomen is in het contract.
✓ Onze service medewerker meldt zich bij elk bezoek aan bij de verantwoordelijke van de locatie.
✓ Bij het verlaten van de locatie na de inspectie zal aan de verantwoordelijke een handtekening gevraagd worden op het PDA toestel.
✓ Per locatie krijgt de verantwoordelijke automatisch een mail van de uitgevoerde werken die door de servicemedewerker werden gecontroleerd.
✓ Door middel van een passwoord en inlogcode krijgt de klant toegang tot zijn beheersingsplan.
✓ Alle lokazen worden op een digitaal grondplan aangebracht.
✓ Alle lokazen worden tijdens de inspectie gescand en gecontroleerd, bij infestatie worden de lokazen vervangen. Het systeem is zo opgesteld dat alle lokazen dienen gescand te worden.
✓ Lokazen kunnen op elk moment door de klant geraadpleegd worden om te kijken op welke locatie ze staan en welke producten in de lokazen aanwezig zijn, eveneens de MSDS-fiches kunnen geraadpleegd worden.
✓ Onze technieker kan ook aanbevelingen geven aan de klant, met de bedoeling een beter weringsprogramma te handhaven.
✓ Deze aanbevelingen kan door de klant opgevolgd worden in het programma.
✓ Met de rapportage kan gevolgd worden welke onregelmatigheden de technieker heeft waargenomen.
✓ Planning data kan geraadpleegd worden via het programma

usp icoon

Ongediertebestrijding op maat

usp icoon

Preventie & effectief bestrijden

usp icoon

Online rapportage

Bug Crushers