Offerte aanvragen 0800 16 016

Bug Crushers – Voor particulier en bedrijven

Slagerijen & slachthuizen

Home » Sectoren » Slagerijen & slachthuizen

Vleesverwerking bedrijven zijn natuurlijke magneten voor ongedierte. Ze bieden gemakkelijk toegang tot een overvloed aan hulpbronnen zoals voedsel, water en onderdak, een ideale omgeving om een thuis te maken en zich voort te planten. Elk ongedierte kan snel een probleem worden; kakkerlakken, vliegen, muizen en ratten kunnen echter voor de grootste problemen zorgen. Een plaag kan namelijk leiden tot voedselverontreiniging, boetes van regelgevende instanties, reputatieschade en zelfs sluiting. In de afgelopen jaren heeft de voedselveiligheid wereldwijd de aandacht getrokken, en het probleem van ongedierte is er één dat slachthuizen serieus moet aanpakken. Slachten is een proces van het doden van vee, pluimvee, en het produceren van vlees voor menselijke consumptie. Het slachthuis stelt zeer hoge eisen aan de productieomgeving om de veiligheid van het vlees te waarborgen. Het geslachte vlees in het slachthuis wordt blootgesteld aan de lucht, zodat het sproeien van insecticiden in het algemeen niet geschikt is voor de bestrijding van ongedierte. Het slachthuis is een relatief gesloten omgeving met een slechte luchtcirculatie. Als er in het slachthuis pesticiden worden gesproeid, zal dat gevolgen hebben voor de gezondheid van het personeel. Als plaats waar vlees wordt geproduceerd, is de beheersing & bestrijding van ongedierte (insecten, knaagdieren en vogels) bijzonder belangrijk. Dit start met het voorkomen dat zij toegang krijgen tot slachthuizen, productieruimten en opslagafdelingen. Dit kan het best worden bereikt door gebouwen en werkplaatsen zo te construeren dat de toegang van insecten, knaagdieren en vogels wordt bemoeilijkt, maar het zal vrijwel onmogelijk zijn om gebouwen volledig te beveiligen tegen ongedierte. Een goed ontwerp en een goede constructie kunnen echter het binnendringen van ongedierte vertragen, hetgeen een belangrijk uitgangspunt zou moeten zijn. Zelfs als de gebouwen goed zijn geconstrueerd en zo ongediertebestendig mogelijk zijn, zal het nog nodig zijn om regelmatig ongedierte te bestrijden.

usp icoon

Ongediertebestrijding op maat

usp icoon

Preventie & effectief bestrijden

usp icoon

Online rapportage

Insectenbestrijding

Traditionele vliegenvallen en kleverige vliegenstrips kunnen vliegen niet snel genoeg uitroeien. De vliegen hebben een sterk vermogen om zich voort te planten. Wanneer deze plaagdieren niet op korte termijn effectief worden voorkomen en bestreden kan dit grote gevolgen met zich meebrengen. Daarom moet het slachthuis, voordat het vlees op de markt komt, het ongedierteprobleem tijdens het slacht- en opslagproces oplossen. Vliegen leggen namelijk graag eitjes op vlees, waardoor het vlees na het slachten ernstig besmet kan raken, met alle gevolgen van dien voor de menselijke gezondheid. De omgeving van het slachthuis is zeer bevorderlijk voor het broeden van ongedierte. Als u geen langdurige preventie en bestrijding uitvoert, is alles wat u tot nu toe hebt gedaan zinloos. De traditionele lijmplaten in vliegenlampen moeten vaak worden vervangen, en dat kost tijd en werk. Daarom is vliegenbestrijding bijzonder belangrijk in slachthuizen. Principes bij insectenbestrijding kunnen zijn:

  • Biologische bestrijding door de nadruk te leggen op de natuurlijke vijanden van plaagdieren.
  • Culturele bestrijding door verandering van het milieu om het ongunstig te maken voor plaagdieren. Voorbeelden hiervan zijn saneringsprogramma’s en waterbeheer.
  • Fysieke en mechanische bestrijding. Vliegenlampen en kleefstoffen zijn voorbeelden.
  • Autocidale controle, waarbij de voortplantingscyclus van een plaag wordt verstoord (vrijlating van gesteriliseerde mannelijke insecten of genetisch gemodificeerde insecten).
  • Beheersing van het gedrag, waarbij chemische lokstoffen worden geïdentificeerd, geproduceerd en toegepast die de insecten naar een val lokken of de voortplantingspatronen onderbreken en verwarren.
  • Chemische bestrijding, de meest voor de hand liggende bestrijdingsmethode, maar ook de meest controversiële van alle bestrijdingsmethoden. Deze methode omvat chemische insecticiden, maar indien mogelijk moeten niet-chemische methoden worden toegepast.
Insecten bestrijding icoon

Insecten bestrijding

Onderneem actie alvorens het een echte plaag wordt.

Meer informatie

Knaagdieren bestrijding icoon

Knaagdieren bestrijding

Snelle en efficiënte knaagdierenbestrijding.

Meer informatie

Overige bestrijding icoon

Overige bestrijding

Voor elke plaag een specifieke oplossing.

Meer informatie

Professionele ontsmetting en reiniging icoon

Professionele ontsmetting en reiniging

Dankzij onze ervaring kunnen we snel en efficiënt te werk gaan.

Meer informatie

Knaagdierbestrijding

De meest doeltreffende manier om ratten te bestrijden is ze te scheiden van het voedselaanbod, waardoor ze gedwongen worden om te migreren en op zoek te gaan naar voedsel en zo de voortplantingssnelheid te verlagen. Dit kan alleen worden gedaan door zorgvuldig beheer van de hygiënische normen bij de voedselproductie. De meest gebruikte methode voor chemische bestrijding van knaagdieren is prebaiting, waarmee de meeste problemen van schuwheid en vermijding bij het uitzetten van lokaas worden opgelost. Bij prebaiting wordt een niet-giftig lokaas gedurende een bepaalde periode bij een rattenpopulatie geïntroduceerd en vervolgens wordt het niet-giftige lokaas vervangen door de identieke giftige variant van lokaas.

De rodenticiden die als lokaas worden gebruikt, kunnen in twee hoofdtypen worden onderverdeeld, zo zijn er meervoudige dosissen chronische chemische stoffen, en eenmalige dosissen (acute) rodenticiden. Naar gelang van de situatie kan elk type worden aanbevolen. Het type lokaasstation dat wordt gebruikt, hangt af van de plaats waar het zich bevindt. Het is belangrijk te voorkomen dat rodenticiden zich in de productieruimten verspreiden en de lokaasstations moeten regelmatig worden geïnspecteerd. Chemische bestrijding kan het gebruik van rodenticiden als traceerpoeder omvatten. Deze stoffen doden ratten wanneer het dier zichzelf verzorgt nadat het in aanraking is geweest met het poeder. Speurpoeders mogen (net als ander lokaas) niet in productieruimten worden gebruikt.

Fysieke bestrijding
De bekendste methode van fysieke bestrijding zijn vallen. Vallen zijn van bijzonder belang in een omgeving waar voedsel wordt geproduceerd, gehanteerd of opgeslagen, omdat giftig lokaas om veiligheidsredenen niet kan worden gebruikt.

Biologische bestrijding
Knaagdieren (ratten) hebben natuurlijke vijanden zoals katten en honden, maar deze dieren mogen niet worden toegelaten voor de bestrijding (het doden) van knaagdieren in ruimten waar voedsel wordt geproduceerd.

wesp foto invert

Vogelbestrijding

De beste bestrijding is te voorkomen dat de vogels toegang hebben tot de gebouwen. Het is belangrijk de relatie tussen vogels en hun omgeving te begrijpen. Vogels kunnen worden aangetrokken door voedselvoorraden, water, speciale vegetatie rond gebouwen, enz. Deze lokstoffen moeten worden verwijderd of aangepast. Om vogels te bestrijden kan gebruik worden gemaakt van giftige stoffen, schieten en het zetten van vallen.

Omdat voedselveiligheidsvoorschriften altijd in ontwikkeling zijn en een plaagdierenplaag snel uit de hand kan lopen, is het essentieel om direct samen te werken met een erkend expert als Bug Crushers, die uitgebreide inspecties zal uitvoeren en het proces van ongediertepreventie voor uw bedrijf zal beheren.

Bug Crushers