Offerte aanvragen 0800 16 016

Bug Crushers – Voor particulier en bedrijven

Plaagdierbeheersplan

Home » Plaagdierbeheersplan

Bij het opstellen van een dergelijk plan worden alle mogelijke maatregelen beoordeeld in een risicoanalyse. Hierdoor worden de meeste duurzame en efficiënte oplossingen in kaart gebracht door middel van een rapportage. Niet alle plaagdieren zorgen namelijk  voor overlast en door rekening te houden met uw wensen en de daaraan gerelateerde drempelwaarde wordt bepaald hoever de maatregelen getroffen dienen te worden. Door reductie van risico’s worden plaagdieren beheerst zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Plaagdierbeheersing is het treffen van maatregelen om in een bepaald gebied of object de aantallen plaagdieren terug te brengen tot een aanvaardbaar minimum.

Dit bestaat uit twee componenten die niet los van elkaar gezien kunnen worden:

 • Wering
 • Bestrijding

Onder wering worden maatregelen verstaan:

 • Om te verhinderen dat plaagdieren binnenkomen.
 • Om de omstandigheden binnen zo ongunstig mogelijk te maken voor het ontwikkelen van plaagdieren.

Het is niet altijd mogelijk plaagdieren buiten te houden. Lukt het niet met weringsmaatregelen dan zullen binnengedrongen plaagdieren onschadelijk gemaakt worden. Het doden met toegelaten bestrijdingsmiddelen of vangen met vallen wordt bestrijding genoemd.

usp icoon

Ongediertebestrijding op maat

usp icoon

Preventie & effectief bestrijden

usp icoon

Online rapportage

Weringsmaatregelen:

  Bouwkundige maatregelen:

 • Gaten en doorvoeropeningen in buitenmuren moeten gedicht worden om binnendringen van plaagdieren te verhinderen.
 • Deuren moeten goed afsluiten. Een opening van 0.5cm is voldoende voor een muis om binnen te komen.
 • De muren moeten zonder naden en kieren aansluiten op plafond en vloer.
 • Spleten en ventilatieroosters zijn maximaal 0.5cm breed.
 • Horren, snelsluiters en dergelijke toepassingen om vogels en insecten buiten te houden.
 • Isolatie rond leidingen moet gaaf en afgesloten zijn.
 • Loze ruimten boven verlaagde plafonds of tussen gebouwen moeten altijd bereikbaar zijn via inspectieluiken.
 • Riolering dient in goede staat te zijn.
 • Langs buitengevels van de gebouwen moet een strook van minimaal 60cm vrij zijn van begroeiing. Leg bij voorkeur een tegelpad langs de gevels in grind.
 • Klimplanten moeten worden vermeden.

Hygiënische maatregelen:

 • Alles moet schoon gehouden worden.
 • Resten van grondstoffen en voedsel moeten opgeruimd worden om geen voedingsbodem te vormen voor plaagdieren.
 • Terreinen en gebouwen moeten ordelijk gehouden worden om geen schuilplaatsen en nestelgelegenheden te bieden voor knaagdieren.
 • Vuilnisemmers en afvalcontainers moeten frequent worden geleegd, gereinigd en goed afgesloten zijn.

Veiligheidsmaatregelen:

 • Lokazen zijn voorzien van een sleutel zodat niet bevoegde personen geen toegang hebben en deze niet kunnen openen.
 • Onze technicus vervangt lokazen op een veilige en correcte manier, d.w.z. met de nodige PBM’s die hij ter beschikking heeft.
 • Lokazen die vervangen worden neemt de technicus mee, deze blijven niet bij de klant achter.
 • Bij bestrijding van insecten waar gebruik wordt gemaakt van insecticiden zullen alle nodige maatregelen getroffen worden:
 • Gebruik van PBM’s.
 • Inlichten van de gevaren aan de klant.
 • Ontruimen van de te behandelen ruimten.
 • Het afsluiten van de te behandelende ruimten.
 • Het aanbrengen van signalisatie.
 • Het vrijgeven van de ruimte na behandeling.
Insecten bestrijding icoon

Insecten bestrijding

Onderneem actie alvorens het een echte plaag wordt.

Meer informatie

Knaagdieren bestrijding icoon

Knaagdieren bestrijding

Snelle en efficiënte knaagdierenbestrijding.

Meer informatie

Overige bestrijding icoon

Overige bestrijding

Voor elke plaag een specifieke oplossing.

Meer informatie

Professionele ontsmetting en reiniging icoon

Professionele ontsmetting en reiniging

Dankzij onze ervaring kunnen we snel en efficiënt te werk gaan.

Meer informatie

Bug Crushers